logo KropkaWeb

Polityka Prywatności


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.


Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

Administrator Danych

Administratorem Panstwa danych osobowych jest:
KropkaWeb Karolina Olechna, ul. Żupańskiego 11/20, 71-440 Szczecin, tel: 573-145-505, e-mail: biuro@kropkaweb.pl

Cel Zbierania Danych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO. Wobec powyższego użytkownik korzystający ze strony internetowej wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (np. przesyłania promocji lub ofert przygotowanych przez KropkaWeb Karolina Olechna). Podanie danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest zgoda. Odbiorcami danych są: KropkaWeb Karolina Olechna oraz Firmy współpracujące przy współtworzeniu projektów.

Czas Przetwarzania Danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawa Użytkownika

Dane są wykorzystywane do profilowania marketingu. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z ustawień przeglądarki. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych.